Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 I. Administrator Danych Osobowych (ADO)

Katarzyna Krucz prowadzący/ą działalność gospodarczą pod firmą:M&M Show, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej i adres do doręczeń: ul. Warszawska 1A/1, 09-150,

Czerwińsk Nad Wisłą NIP:567-190-93-90, REGON: 366969269, zwany/a dalej też „Wypożyczalnią” jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

 1. w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Wypożyczalnią (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt a RODO[1]);
 2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
 3. w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt f RODO), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
 4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych ( 6 ust. 1 lit c RODO).

III. Kategorie Pani / Pana danych osobowych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać przekazane przez Panią / Pana dane osobowe, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, nr i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu.

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom lub organom w sytuacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa;
 2. podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, tj. firmy kurierskie lub pocztowe etc.

 V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 VI. Okres przechowywania danych

Pani / Pana dane osobowe przechowujemy przez okres:

 1. niezbędny do wykonania umowy zawartej z Wypożyczalnią,
 2. niezbędny dla obrony naszych interesów jako Administratora (w tym okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy zawartej z Wypożyczalnią), lub
 3. okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

VII. Uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych

W zakresie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia swoich danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych;
 6. prawo do przenoszenia swoich danych.

VIII. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy zawartej z Wypożyczalnią.

IX. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli Pani/Pan uważa że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego uprawnionego do kontroli przetwarzania danych osobowych.

X. Informacja o niepodejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany

Pani/Pana  dane osobowe nie będą profilowane w żaden sposób.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl